Menu

Prohlášení o shodě

Atesty našich výrobků

Naše výrobky splňují požadavky platných legislativních nařízení na nezávadnost výrobků určených pro styk s potravinami: 

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001 o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
  • Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve znění pozdějších předpisů  a to včetně Nařízení komise (EU), kterými se mění a opravuje toto nařízení. 
  • Dále výrobky splňují požadavky na limitní hodnoty pro migraci látek omezených specifickým migračním limitem anebo limitem pro obsah v konečném výrobku dle příloh I. a II. Nařízení komise (EU) č. 10/2011 i dle švýcarského předpisu pro potiskové barvy.

Více informací je uvedeno v Prohlášení o shodě.

Ivana Kohutová objednávky, e-shop
+420 603 938 888