Menu

Chléb je dar, zdroj energie i inspirace

V roce 2020 se u nás sklidilo 5 112 tisíc tun pšenice a 181 tisíc tun žita, což je považováno za velmi dobrou sklizeň i přes deštivé počasí, jak uvádí časopis Pekař-cukrář. Kolik je to zrnek pšenice? Asi 100 biliónů… A každé zrnko obsahuje živiny z půdy, vodu z deště a energii ze sluníčka především ve formě škrobu a bílkovin. Tyto látky si do něho rostlina uložila jako zásobní, aby vyživovaly  novou rostlinu při klíčení a vzcházení a daly ji tak energii pro počáteční růst.

Svou energii (lidí i strojů) přidali zemědělci, když obilí pěstovali, pak dopravci, pracovníci ve skladech a mlýnech a nakonec pekaři, kteří pečou chleba, když ostatní ještě spí. Chléb je dar, obsahuje ten dotek země, sluneční paprsek i lidské úsilí od nepaměti. Člověk se naučil pšenici sbírat a později pěstovat už od doby kamenné. Lidé umleli mouku a upekli placky, to byl první chléb (nekvašený, tzv. arabský), který jedl a lámal i Ježíš při poslední večeři. Dneska podle statistik sní každý Čech asi 40 kg chleba za rok. Dlouhý řetězec pěstitelů, zpracovatelů, pekařů a obchodníků má za cíl „vyživovat“ lidi, aby měli dost energie pro jejich růst a vývoj. Ale upéct chleba se dá i doma a může to být potrava nejen pro tělo, ale i pro ducha, je to krásná tvořivá práce, co učí trpělivosti a pokoře. A v době nouzového stavu i zábava a relax.

Denně se jen v České republice upeče asi 1 milion bochníků chleba a k tomu nespočet ostatního pečiva. Domácí výroba tvoří jen zlomek této produkce, ale to není důležité, protože každý chléb si zaslouží úctu. Když se doma chleba zabalí do wrapáčku, vyhne se igelitovému mučení a vydrží déle čerstvý než v utěrce. Lépe chutná, více se sní a méně vyhodí. Takže i my díky funkčnímu pytlíku přispíváme svou „troškou do mlýna“ a pečujeme o chleba až do jeho „poslední chvíle“. S novým rokem 2021 přejeme všem, aby našli v chlebu nejen potravu, ale i inspiraci a naději v tomto čase zakrytých úst a otevřených srdcí.

Napsat komentář

Ivana Kohutová objednávky, e-shop
+420 603 938 888